,

Λάμπα όπισθεν/φλας 1157 BA15S PY21W λευκό σταθερό & flash